Missie, Visie en Doelstelling

Missie

Goed groot onder een dak staat midden tussen de ZZP’ers en is een praktisch ingestelde ondernemersvereniging in de regio Zuidoost Brabant. GOED organiseert activiteiten waardoor ZZP’ers beter en gemakkelijker kunnen ondernemen.

Visie

Kennis en kunde delen is het credo van GOED. Elkaars kwaliteiten verbeteren staat daarbij voorop. Iedere ZZP’er moet elke dag in een aangename omgeving kunnen werken op een manier die het beste bij hem past. Dit houdt in dat we voor elk lid kansen willen bieden zichzelf te verbeteren.


We realiseren dit onder meer door bijeenkomsten te organiseren met verrassende onderwerpen van hoog niveau. En door onze bedrijfslocaties en website te voorzien van een eigenzinnige uitstraling. ‘van Ik naar Wij zijn GOED’ vormt de komende jaren de leidraad bij alles wat we doen.


Doelstelling

  • kennis en netwerk verrijken door het organiseren van inspirerende en leerzame thema bijeenkomsten.
  • faciliteiten bieden waardoor elk lid van GOED kansen krijgt om kosten te verlagen en omzet te verhogen.
  • lokale bekendheid van Wij zijn GOED in de gemeente waarin GOED actief is.
  • een gematigde groei bij het verwerven van nieuwe GOED locaties. Bij voorkeur zijn dit locaties die aanpalend zijn aan een bestaande gemeente waar GOED is gevestigd.
  • binnen 2 jaar doorgroeien naar ten minste 25 leden per gemeente waarin GOED actief is.

Per half jaar wordt bekeken of doelstellingen zijn behaald of dat er zo nodig moet worden bijgesteld.